За нас
Профил на нашата компанија”AKТИВA” ДOO Штип, Република Македонија, e една од водечките реномирани градежни компании со висока репутација и непобитен легитимитет вo сегментот на металската индудстрија, опфаќајки ги услугите за проектирање, надзор и изведба на секаков тип на градби. Компанијата располага со современо обучен респектиран менаџмент и кадар со највисок степен на компетентност,стручност и интегритет, квалитетен инженерски тим како и добро обучени извршители со квалификации по соодветни фази на работа. Добро позиционирана, во срцето на индустрискиот регион во Штип, како приватна компанија, прва започнува да функционира во овој дел од металската индустрија,односно во изведбата на комерцијални и деловни објекти. Опремена со наменски изградени канцеларии и работен погон од највисоки стандарди, со целосна инженерска способност, упте од самиoт почеток, комплетно е фокусирана кон принципот за квалитет на производите и навјвисоко ниво на почитување кон партнерите и клиентите , нешто кое што придонесе , и покрај силната конкуренција, АКТИВА да се одржи како лидер на пазарот. Високата позиција ја оправдуваме со константно и континуирано подобрување и усовршување на квалитетот на прозиводството во целина, пред се со набавката на врвни суровини и уште повеќе преку конзистентно инсталирање на најсовремена опрема и следење на светските трендови во оваа област,што за компанијата резултира во огромна придобивка, односно располагање со завиден производствен капацитет, широк дијапазон на машински парк, сопствени авто-кранови и сопствен возен парк.
 
Прочитајте повеќе за нашата компанија
историја

”AKТИВA” ДOO Штип” е основана во 1999 година. Започнувајќи со мини технологија и неколку вработени, во текот на своето работење...

Прочитајте повеќе
дејност

Дејноста на ”AKТИВA” ДOO Штип се базира врз темелните вредности и принципите на менаџментот на компанијата...

Прочитајте повеќе
мисија

Мисијата на ”AKТИВA” ДOO Штип опфаќа создавање на нови вредности во градежништвото ...

Прочитајте повеќе
визија

”AKТИВA” ДOO Штип, како брендирана компанија во градежната индустрија, е фокусирана исклучиво кон стремеж ...

Прочитајте повеќе
вработени

Вработените во ”AKТИВA” ДOO Штип се најдрагоцениот и најскапоцениот ресурс со кој таа располага ...

Прочитајте повеќе
сертификати

Сертификати според кои нашата компанија работи ...

Прочитајте повеќе
 
free counters