За нас
Дејноста на нашата компанијаДејноста на ”AKТИВA” ДOO Штип се базира врз темелните вредности и принципите на менаџментот на компанијата при што, како носечки фази во делокругот на нашата работа се појавуваат:
  • производство и монтажа на секаков вид челични конструкции;
  • покривачки, фасадерски и лимарски работи со панелни системи или профилирани и пластифицирани лимови;
  • инсталации за греење, ладење и климатизација;
  • електрични инсталации и автоматизација;
  • производство и монтажа на метални носачи на кабли и додатни спојни елементи;
  • инсталации за водовод и канализација;
  • изведба на хоризонтални и вертикални резервоари за потребни намени;
  • производство на процесна технолошка опрема за винарската индустрија, рафинерии за масло, складови и манипулација со горива ;
  • комплет инженеринг услуги и сл.
 
 
free counters