За нас
Мисија на нашата компанијаМисијата на ”AKТИВA” ДOO Штип опфаќа создавање на нови вредности во градежништвото преку задоволување на највисоките потреби кај клиентите и инвеститорите и тоа единствено преку квалитетно и навремено решение. Сметаме дека квалитетот на производството е основно начело на кое се темели нашата работа. Веруваме во тимска работа и затоа е лесно работењето со нас. Темелни вредности на компанијата :
  • Квалитет,
  • Интегритет,
  • Tимска работа,
  • Доверба,
  • Безбедност,
  • Клиентска сатисфакција.

Врз основа на темелните вредности, менаџментот на “АКТИВА” ДОО Штип делува спрема следниве принципи за работа:

  • Компанијата да продолжи несомнено да биде сигурен ,доблесен и одговорен член во општеството;
  • Континуирано изложување на развој на компанијата со имплементирање на најновите светски технологии;
  • Да се обидуваме секогаш да направиме промени кај Нас самите, така што би делувале и би се занимавале со иднината како би оствариле понатамошен прогрес;
  • Преку развивање и охрабрување на вработените, да формираме тимска работна средина која ке дејствува како единствена групна целина полна со виталност и енергија.
 
 
free counters