Услуги
Машински инсталации (греење, ладење и климатизација)

Во делот на оваа услуга ”AKТИВA” нуди проектирање и изведба на сите типови на машински инсталации кои опфаќаат системи на греење, ладење и вентилација, а фунцкионираат врз основа на принципите на термодинамиката, флуидната механика и преносот на топлината. Од особено значење и важност е дизајнот и изведбата во средните и големите индустриски и деловни објекти, каде што условите за здрава и безбедна средина се поврзани со температурата и влажноста на воздухот, како и инфилтрацијата на свежиот воздух од надвор.

Конкретно, АКТИВА нуди широк спектар на ефикасни енергетски системи за греење, вентилација и климатизација (HVAC) каде се гарантира сигурноста и високиот квалитет на производите и тоа:

  • Системи за централна климатизација и вентилација, вклучувајќи инсталација на вентилоконвектори и клима комори
  • Термотехнички инсталации, проектирање и изведба на топловодно греење

Задоволството на нашите клиенти е клучен приоритет и претставува девиза која не предводи на вистинскиот пат!

 
 
free counters