Услуги
Инсталации за водовод и канализација

Професионалната изведба со висок квалитет и големата функционалност претставува неопходен приоритет на инсталациите за водовод и канализација бидејќи, тие се основниот и суштински елемент на секоја развиена економија како резултат на потребата за чиста вода, и правилното собирање и транспортот на отпад. ”AKТИВA” го нуди токму тоа, изведба на инсталации за водовод и канализација, хидрантски мрежи и дренажни системи, со комплетно адаптирано решение, спрема потребите на инвеститорот.

Задоволството на нашите клиенти е клучен приоритет и претставува девиза која не предводи на вистинскиот пат!

 
 
free counters