За нас
Визија на нашата компанија”AKТИВA” ДOO Штип, како брендирана компанија во градежната индустрија, е фокусирана исклучиво кон стремеж за унапредување и развој на компанијата, правејќи ја на тој начин нашироко препознатлива, со континуирана примена на најнови светски технологии и позитивните технички прописи, зголемувајќи ги и усовршувајки ги производствените капацитети за освојување на пазарот преку натпревар во конкурентниот свет единствено низ чесност, праведност и почит кон клиентите и вработените, однесувајки се кон нив како што пожелуваме и тие да се однесуваат спрема нас. Силно поддржуваме проактивност и иновативност. Веруваме дека секогаш постои подобар начин за решение на проблемите.
 
 
free counters